Identiteit & visie

Heb jij spirit?

Ik geloof er in dat mensen en werkgemeenschappen die ‘spirit’ hebben, die vertrekken vanuit een heldere identiteit, een helder perspectief bieden en het lef hebben zichzelf opnieuw uit te vinden, de toekomst hebben. Ik geloof in het feit dat mensen ‘steward’ willen zijn voor mens en maatschappij.

Wat is de houdbaarheid van jouw werkgemeenschap?

Deze mensen en gemeenschappen staan actief stil bij de houdbaarheid van de eigen rol en het businessmodel van de werkgemeenschap. Zij voeren actief regie op transitie en verandering van mens en organisatie. Zij zijn structureel in gesprek over belemmeringen in de werkgemeenschap en belemmerende overtuigingen bij mensen die de sprong vooruit verhinderen.

Werk je vanuit een helder perspectief?

Werkgemeenschappen die perspectief bieden en over een scherpe identiteit beschikken houden koers, ook in periodes dat het stormt.

Vanuit het TransitieAtelier help ik je graag bij het formuleren van dit perspectief!

“We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”

Albert Einstein