Welkom bij het TransitieAtelier.

We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen …

We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen …

Tijd voor transitie?!

Het zijn de transitievraagstukken vanuit maatschappij (arbeidsmarkt, energietransitie), markt (businessmodellen) en mens (positieve psychologie) die mij triggeren en nieuwsgierig maken. Vraagstukken die ik wil onderzoeken in verschillende transitieateliers: de werkplaatsen voor het leiderschap van morgen!

Het atelier is de plek waar we aan het werk gaan, waar we denken en doen, we bewegen en verwonderen om zo gemeenschapszin te realiseren. Gemeenschapszin die nodig is om weerbarstige transities met een open geest en hart tegemoet te treden. Daarvoor is leiderschap nodig!

Dit leiderschap van directies, managers en professionals help ik zodanig ontwikkelen dat zij gericht aan de slag kunnen met de vraagstukken van morgen. Oftewel bij kunnen dragen aan een nieuwe, volhoudbare economie!